1. Inleiding

Dit document (de “Overeenkomst”) zet de principes, richtlijnen en vereisten uiteen van de Servicevoorwaarden van Premier Web Group, LLC, DBA ownwebservers.com, (het “Bedrijf”) die het gebruik door de klant (“Klant”) regelen. van de diensten en producten van het bedrijf (“Diensten en producten”). Deze Servicevoorwaarden zijn opgesteld om de integriteit, veiligheid, betrouwbaarheid en privacy van de faciliteiten, het netwerk en de klantgegevens van het Bedrijf te bevorderen. Het bedrijf is van mening dat het de beste diensten in de branche biedt, en geeft het volgende beleid in het beste belang van het bedrijf en de klanten van het bedrijf. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze servicevoorwaarden op elk moment en van tijd tot tijd te wijzigen en een dergelijke wijziging is automatisch van kracht voor alle klanten wanneer deze door het bedrijf wordt aangenomen en wordt gepubliceerd op https://ownwebservers.com/terms-of- Diensten/. Het Bedrijf zal de enige en laatste scheidsrechter zijn bij de interpretatie van het volgende. Door gebruik te maken van de diensten en producten van het bedrijf, stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de hierin uiteengezette voorwaarden.

Vragen of opmerkingen met betrekking tot dit document moeten worden doorgestuurd naar het bedrijf op het e-mailadres: [email protected]

2. Naleving van de wet

De Klant mag geen materiaal plaatsen, verzenden, opnieuw verzenden of opslaan op of via een van de Diensten of Producten dat, naar het oordeel van het Bedrijf (i) in strijd is met enige lokale, staats-, federale of niet-Amerikaanse wet of regelgeving, (ii) bedreigend, obsceen, onfatsoenlijk, lasterlijk is of anderszins een negatief effect zou kunnen hebben op een individu, groep of entiteit (gezamenlijk “Personen”) of (iii) de rechten van een persoon schendt, inclusief rechten beschermd door auteursrecht, handel geheime, patent- of ander intellectueel eigendom of soortgelijke wetten of voorschriften, inclusief, maar niet beperkt tot, de installatie of distributie van “illegaal gekopieerde” of andere softwareproducten waarvoor niet de juiste licentie is verleend voor gebruik door de klant. De klant stemt ermee in het bedrijf te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims die voortvloeien uit het gebruik van de diensten die de klant of een andere partij schade toebrengen. De Klant is verantwoordelijk om te bepalen welke wet- of regelgeving van toepassing is op zijn gebruik van de Diensten en Producten.

3. Verboden gebruik van services en producten

Naast de andere vereisten van deze Servicevoorwaarden, mag de Klant de Services en Producten alleen gebruiken op een manier die, naar het oordeel van het Bedrijf, consistent is met de doeleinden van dergelijke Services en Producten. Als de klant niet zeker weet of een beoogd gebruik of handeling is toegestaan, neem dan contact op met het bedrijf zoals hierboven aangegeven. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, is het hieronder beschreven gebruik van de Diensten en Producten uitdrukkelijk verboden.

3.1. Algemeen

3.1.1. Pornografie en aan pornografisch gerelateerde merchandising zijn verboden onder alle services van het bedrijf. Dit geldt ook voor sites die links naar pornografische inhoud elders bevatten. Andere voorbeelden van onaanvaardbare inhoud of links zijn onder meer illegale software, ‘hacker’-programma’s, anonieme / openbare proxy’s, proxyservices, archieven van’ Warez-sites ‘, game rooms of MUD’s, IRC Bots, IRC, Egg Drop-programma’s, elke vorm van illegale software of shareware. Daarnaast zijn sites die online gokken, casinofunctionaliteit, sportweddenschappen (inclusief offshore) en internetloterijen aanbieden, verboden.

3.1.2. Schendingen van de rechten van een persoon die wordt beschermd door auteursrecht, handelsgeheim, octrooi of ander intellectueel eigendom of soortgelijke wet- of regelgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, de installatie of distributie van ‘illegaal gekopieerde’ of andere softwareproducten waarvoor niet de juiste licentie is verleend gebruik door de klant.

3.1.3. Handelingen die een persoon, of het nu een klant van het bedrijf of anderszins is, beperken of verhinderen bij het gebruik of genot van de diensten of producten van het bedrijf.

3.2. Systeem en netwerk

3.2.1. Introductie van kwaadaardige programma’s in het netwerk of de server van het bedrijf (bijv. Virussen en wormen).

3.2.2. Het bewerkstelligen van beveiligingsinbreuken of verstoringen van internetcommunicatie. Inbreuken op de beveiliging omvatten, maar zijn niet beperkt tot, toegang tot gegevens waarvan de Klant niet de beoogde ontvanger is, of het inloggen op een server of account waartoe de Klant niet uitdrukkelijk geautoriseerd is. Voor de doeleinden van deze Sectie 3.2.2. Omvat “verstoring”, maar is niet beperkt tot, poortscans, overstromingspings, pakketvervalsing en vervalste routeringsinformatie.

3.2.3. Het uitvoeren van enige vorm van netwerkbewaking die gegevens onderschept die niet bedoeld zijn voor de server van de klant.

3.2.4. Het omzeilen van gebruikersauthenticatie of beveiliging van een host, netwerk of account.

3.2.5. Het verstoren of weigeren van service aan een andere gebruiker dan de host van de Klant (bijvoorbeeld een denial of service-aanval).

3.2.6. Het gebruik van een programma / script / commando, of het verzenden van berichten van welke aard dan ook, ontworpen om de terminalsessie van een gebruiker te verstoren of uit te schakelen, op welke manier dan ook, lokaal of via internet.

3.2.7. Het creëren van een “actieve” fulltime verbinding op een door het bedrijf verstrekte account door kunstmatige middelen te gebruiken met software, programmering of enige andere methode.

3.2.8. Elke poging om monitoring, bandbreedtetracking of gebruiksrapportage te omzeilen of te wijzigen, of andere acties die de normale operationele procedures van het bedrijf compliceren, inclusief maar niet beperkt tot het wijzigen, verwijderen of op enigerlei wijze wijzigen van of knoeien met het door het bedrijf aangemaakte logboek bestanden.

3.2.9. Elke handeling die het bedrijf naar zijn eigen oordeel vaststelt, zal een slechte weerslag hebben op het bedrijf of een negatieve invloed hebben op zijn activiteiten.

3.2.10. Elke handeling die het bedrijf beschouwt als een onaanvaardbaar gebruik van middelen, zakelijke praktijken of anderszins onaanvaardbaar voor het bedrijf.

3.3. Billing

3.3.1. Het verstrekken van valse of onjuiste gegevens op het bestelformulier, het contract of de online applicatie, inclusief frauduleus gebruik van creditcardnummers.

3.3.2. Proberen de processen te omzeilen of te wijzigen, factureringsprocedures of -procedures om tijd, bandbreedtegebruik of andere methoden te meten om het ‘gebruik’ van de diensten en producten van het bedrijf te documenteren.

3.3.3. Alle abonnementen bevatten een 14 dagen geld-terug-garantie. Hoewel klanten de service en facturering op elk moment kunnen annuleren, worden er na de eerste periode van 14 dagen geen terugbetalingen gedaan voor betalingen. * Let op: er is één uitzondering. Dedicated Servers hebben een minimale termijn van 5 maanden nodig voordat ze kunnen worden geannuleerd. Als het Dedicated Server Plan vóór deze termijn moet worden opgezegd, zijn er kosten voor vroegtijdige beëindiging van $ 199.

3.4. Mail

3.4.1. Het verzenden van ongevraagde commerciële e-mailberichten (UCE), inclusief het verzenden van “junkmail” of ander advertentiemateriaal naar personen die niet specifiek om dergelijk materiaal hebben gevraagd, die geen eerdere klanten van de klant waren of met wie de klant geen bestaande zakelijke relatie heeft ( “E-mailspam”).

3.4.2. UCE verzenden met een verwijzing naar een e-mailadres voor elk domein dat door het bedrijf wordt gehost;

3.4.3. UCE verzenden naar een domein dat door het bedrijf wordt gehost;

3.4.4. UCE verzenden met verwijzing naar een IP-adres dat door het bedrijf wordt gehost;

3.4.5. Het plaatsen van advertenties op IRC, ICQ of enig ander openbaar chatsysteem dat een e-mailadres bevat dat wordt gehost door het Bedrijf, een domein dat wordt gehost door het Bedrijf, een IP-adres dat toebehoort aan het Bedrijf;

3.4.6. De Vennootschap zal de enige zijn die beslist wat een overtreding van deze bepalingen inhoudt.

3.4.7. Intimidatie, hetzij door taal, frequentie of omvang van berichten.

3.4.8. Ongeautoriseerd gebruik of vervalsing van e-mailheaderinformatie.

3.4.9. E-mailverzoeken voor een ander e-mailadres dan dat van het account of de service van de poster met de bedoeling om te treiteren of om antwoorden te verzamelen.

3.4.10. Het maken of doorsturen van “kettingbrieven” of andere “piramidespelen” van welk type dan ook.

3.4.11. Gebruik van ongevraagde e-mail afkomstig van binnen het netwerk van het bedrijf of netwerken van andere internetproviders namens, of om reclame te maken voor een dienst die door het bedrijf wordt gehost of is verbonden via het netwerk van het bedrijf.

3.4.12. Activiteiten die worden beschouwd als ongevraagde marketinginspanningen of anderszins intimiderend op enigerlei wijze.

3.4.13. De klant wordt een minimum van $ 300,00 aan servicekosten in rekening gebracht voor elk geval van een verifieerbare UCE dat aan het bedrijf wordt gerapporteerd en het account onmiddellijk wordt opgeschort en / of beëindigd, evenals verdere boetes.

3.5. Klantenservice

3.5.1. Het bedrijf bevordert een wederzijds professionele relatie met zijn klanten. Beledigende, bedreigende, obscene of anderszins intimiderende communicatie met agenten van het bedrijf, via telefoon, e-mail, online chat of andere middelen, zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van het account, niettegenstaande enige andere voorwaarden van deze overeenkomst. Overtreding van dit of een deel van deze Overeenkomst zal resulteren in het niet in aanmerking komen voor restitutie.

4. Vrijwaring van aanbieder / relatie tussen partijen

4.1. De klant stemt ermee in om het bedrijf te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke rechtszaak, claim, aanklacht of uitgave, inclusief redelijke advocaatkosten en kosten van verdediging, voor elke kwestie die voortvloeit uit of verband houdt met de website van de klant die hieronder wordt verstrekt.

4.2. Niets in dit document wordt geacht een relatie te creëren tussen het bedrijf en de klant in de vorm van een partnerschap, joint venture of anderszins. Beide partijen erkennen en zijn het erover eens dat het bedrijf geen interactie heeft met de gegevens of inhoud van de website van de klant, behalve voor zover nodig om de website te onderhouden.

5. Beveiliging / software

5.1. De Klant stemt ermee in om alle redelijke, noodzakelijke en voorzichtige stappen te ondernemen om de inlog-ID en het wachtwoord van de Klant te beschermen.

5.2. De klant stemt ermee in om geen server, software, systeem of klant van het bedrijf te ondermijnen of schade toe te brengen.

5.3. De klant stemt ermee in de computerapparatuur van de klant op een verantwoorde manier te onderhouden, inclusief het uitvoeren van virussoftware.

5.4. Het uploaden van een virus naar een bedrijfsserver leidt tot beëindiging van het account, servicekosten en / of vervolging.

5.5. De klant erkent dat het bedrijf geen technische ondersteuning kan bieden voor software en / of script die de klant installeert, behalve de initiële configuratie. Het bedrijf levert alleen technische ondersteuning voor hostingdiensten. Het bedrijf is de enige die beslist wat een “hosting” -kwestie is.

6. Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid

Naast de andere vereisten van deze Servicevoorwaarden, mag de Klant de Services en Producten alleen gebruiken op een manier die, naar het oordeel van het Bedrijf, consistent is met de doeleinden van dergelijke Services en Producten. Als de klant niet zeker weet of een beoogd gebruik of handeling is toegestaan, neem dan contact op met het bedrijf zoals hierboven aangegeven. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, is het hieronder beschreven gebruik van de Diensten en Producten uitdrukkelijk verboden.

6.1. Beperkingen

Premier web group, llc, dba ownwebservers.com, (het bedrijf) zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade, onbevoegde toegang tot, wijziging, diefstal of vernietiging van informatie verstrekt aan premier web group, llc, dba ownwebservers.com, gedistribueerd of ter beschikking gesteld voor distributie via de diensten. Premier web group, llc, dba ownwebservers.com, is niet aansprakelijk onder deze overeenkomst of anderszins voor gevolgschade, voorbeeldige, speciale, incidentele of punitieve schade, zelfs als premier web group, llc, dba ownwebservers.com, op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In elk geval is de aansprakelijkheid van premier web group, llc, dba ownwebservers.com, jegens u om welke reden dan ook en voor welke reden dan ook beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk is betaald aan premier web group, llc, dba ownwebservers.com, door u onder deze overeenkomst gedurende de dertig (30) dagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum waarop een dergelijke claim is ontstaan. Deze beperking is van toepassing op alle oorzaken van actie in het algemeen, inclusief, maar niet beperkt tot, contractbreuk, inbreuk op de garantie, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid, verkeerde voorstellingen en andere onrechtmatige daad. De vergoedingen voor de services die zijn vastgesteld door premier web group, llc, dba ownwebservers.com, onder deze overeenkomst zijn en zullen blijven gebaseerd zijn op deze toewijzing van risico. Dienovereenkomstig ontslaat u premier web group, llc, dba ownwebservers.com, van alle verplichtingen, aansprakelijkheden en vorderingen die de beperking in deze sectie overschrijden.

6.1. Omdat in sommige staten de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten beperkt tot de mate die wettelijk is toegestaan.

6.2. Onderbreking van de service

U erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat Premier Web Group, LLC, DBA ownwebservers.com niet aansprakelijk is voor enige tijdelijke vertraging, uitval of onderbreking van de Services. Verder is Premier Web Group, LLC, DBA ownwebservers.com niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, indien een dergelijke vertraging of mislukking het gevolg is van een overmacht of een andere oorzaak buiten zijn redelijke controle (inclusief , zonder beperking, enige mechanische, elektronische, communicatie- of storing van een externe leverancier).

6.3. Onderhoud

U erkent en gaat ermee akkoord dat Premier Web Group, LLC, DBA ownwebservers.com zich het recht voorbehoudt om diensten tijdelijk op te schorten met het oog op het onderhouden, repareren of upgraden van zijn systemen en netwerk. Premier Web Group, LLC, DBA ownwebservers.com, zal alles in het werk stellen om u op de hoogte te stellen van onderhoud dat in behandeling is, maar is op geen enkel moment verplicht u van dergelijk onderhoud op de hoogte te stellen.

7. Overtreding

Elke poging om de bedrijfsserver of de aanwezigheid op het internet van een andere klant te ondermijnen of schade toe te brengen, is ten strengste verboden. Elke overtreding van de bovenstaande Servicevoorwaarden zal resulteren in een reden voor beëindiging van het account, zonder dat er restitutie wordt verleend; het bedrijf behoudt zich het recht voor om een account zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen. Schending van deze Servicevoorwaarden kan resulteren in gerechtelijke stappen, servicekosten of een combinatie daarvan.

8. Vertrouwelijkheid

De klant erkent dat vanwege hun relatie zowel de klant als het bedrijf mogelijk toegang hebben tot bepaalde producten, informatie en materialen met betrekking tot het bedrijf van de andere partij, waaronder bedrijfsplannen, klanten, softwaretechnologie en marketingplannen die vertrouwelijk en van aanzienlijke waarde voor respectievelijk beide partijen, en welke waarde zou worden aangetast als dergelijke informatie aan derden zou worden bekendgemaakt. Bijgevolg komen zowel het bedrijf als de klant overeen dat het op geen enkele manier voor eigen rekening of voor rekening van een derde partij zal gebruiken, noch aan een derde partij zal onthullen, dergelijke informatie die door een van beide partijen aan haar is onthuld, zoals het geval is. kan zijn.

De klant en het bedrijf komen verder overeen dat elk van hen alle passende voorzorgsmaatregelen zal nemen om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te beschermen. In het geval van beëindiging van deze overeenkomst, mag geen van beide partijen dergelijke vertrouwelijke informatie in haar bezit gebruiken of openbaar maken en zullen alle vertrouwelijke documenten worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar of vernietigd. De bepalingen van deze sectie blijven van kracht na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook. Bij een schending of dreigende schending van dit artikel heeft elke partij recht op een voorlopige voorziening, welke voorziening niet zal worden betwist door de klant of het bedrijf.

9. Weigering van service

9.1. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren of te annuleren, zonder restitutie.

9.2. Als een van deze Servicevoorwaarden niet wordt nageleefd, heeft dit aanleiding tot onmiddellijke deactivering van het account.

10. Afwijzing van aansprakelijkheid

10.1. Het gebruik van de diensten en producten van het bedrijf is op eigen risico van de klant. Noch het bedrijf, noch zijn werknemers, agenten, wederverkopers, externe informatieleveranciers, handelaarslicentiegevers en dergelijke, geven enige garanties, inclusief eventuele impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, dat de diensten en producten van het bedrijf niet zullen worden onderbroken of zullen worden foutloos; noch geven ze enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de diensten en producten van het bedrijf of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatiedienst of koopwaar die is opgenomen of geleverd via de dienst van het bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze overeenkomst. Dit omvat verlies van gegevens, hetzij als gevolg van vertragingen, over leveringen, verkeerde levering en alle serviceonderbrekingen veroorzaakt door het bedrijf en zijn werknemers of andere oorzaken.

10.2. De enige cumulatieve aansprakelijkheid van het bedrijf voor alle claims van de klant of een andere partij, ongeacht de vorm, inclusief enige oorzaak van actie op basis van contract, onrechtmatige daad of risicoaansprakelijkheid, zal het totale bedrag van alle betaalde vergoedingen en kosten niet overschrijden. aan het bedrijf door de klant.

10.3. Houd er rekening mee dat Own web servers llc. Zich het recht voorbehoudt om een ​​kopie van een geldige staats- en / of landidentificatie op te vragen, zoals een geldig rijbewijs en / of paspoort, samen met geldige betalingsinformatie die is opgenomen, maar niet beperkt tot, creditcards en of paypal die de legitimiteit van de account- en pamentmethoden aangeeft. Dit is een eenmalige vereiste voor alle nieuwe accounts, om alle mogelijkheden van fraude te beschermen en af ​​te schrikken.

10.4. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze servicevoorwaarden op elk moment te herzien of te wijzigen.